Ühe akadeemilise tunni hind rühma jaoks:

  • individuaalõpe 29.40 EUR
  • õpetamine paaris 18 EUR ühe inimese jaoks
  • õpperühm 3-4 inimest 12 EUR ühe inimese jaoks
  • õpperuhm 5-8 inimest 10.20 EUR ühe inimese jaoks
  • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
  • Koolituse maksumus sisaldab oppematerjalide hinda


Sihtasutus Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud nendele, kes edukalt sooritasid taseme eksami, sõltuvalt eksami tasemest.
Kõikidele koolituse läbinud õppijatele tagastab Maksu- ja Tolliamet õppetasu 20 % mahus. Rohkem infot võib vaadata siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010


Sihtasutus Innove компенсирует расходы, затраченные на обучение, успешно сдавшим экзамен на уровень, в зависимости от уровня сданного экзамена. Всем прошедшим обучение ученикам Налоговый Департамент компенсирует плату за обучение в размере 20%. Более подробную информацию можно посмотреть по адресу: https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Innove Institution refunds the expanses spent on training for those who passed the exam successfully.

* Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, innove@innove.ee, tel.7350500, 7350600,
  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid