• individuaalõpe 29.40 EUR
  • õpetamine paaris 18  EUR ühe inimese jaoks
  • õpperühm 3-4 inimest 12 EUR  ühe inimese jaoks
  • õpperuhm 5-9 inimest 10 EUR  ühe inimese jaoks
  • Kõik hinnad sisaldavad  käibemaksu
  • Koolituse maksumus sisaldab oppematerjalide hinda


Sihtasutus Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud nendele, kes edukalt sooritasid taseme eksami, sõltuvalt eksami tasemest.
Kõikidele koolituse läbinud õppijatele tagastab Maksu- ja Tolliamet  õppetasu 20 % mahus. Rohkem infot võib vaadata siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010


Sihtasutus Innove компенсирует расходы, затраченные на обучение, успешно сдавшим экзамен на уровень, в зависимости от уровня сданного экзамена. Всем прошедшим обучение ученикам Налоговый Департамент компенсирует плату за обучение в размере 20%. Более подробную информацию можно посмотреть по адресу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Innove Institution refunds the expanses spent on training for those who passed the exam successfully. 

* Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, innove@innove.ee, tel.7350500, 7350600,
   http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid