Ühe akadeemilise tunni hind rühma jaoks:

  • individuaalõpe 23 EUR + käibemaks
  • opperühm 2-3 inimest 13 EUR + käibemaks
  • opperühm 4-6 inimest 9 EUR + käibemaks
  • õpperühm 7 ja rohkem inimest 8 EUR  + käibemaks 


Sihtasutus Innove hübitab eesti keele õppele tehtud kulud nendele, kes edukalt sooritasid tasemeeksami.

Sihtasutus Innove компенсирует расходы, затраченные на обучение, успешно сдавшим экзамен на уровень.

* Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, innove@innove.ee, tel.7350500, 7350600,
   http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid