Koolitajad


Jelena Ohakas


Kõrgharidus, Tallinna Pedagoogikaülikool, 1995.a.

Eriala: vene kooli eesti keele õpetaja

Koolitamise kogemus - 28 aastatReet Lümat

Kõrgharidus, Tartu Ülikooli Narva kolledz, 2006.a.

Eriala: eesti keele teise keelena

Koolitamise kogemus - 36 aastat


Dmitri Kolotuškin

Kõrgharidus, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002.a.

Eriala: eesti keel võõrkeelena

Koolitamise kogemus - 14 aastat


Svetlana Sergejeva

Kõrgharidus, Tallinna Pedagoogikaulikool.2003.a.

Eriala: eesti keele kui võõrkeele õpetaja, magister

Koolitamise kogemus - 22 aastatAleksandr Guštšin

Kõrgharidus, Gorki Võõrkeelte Instituut, 1975.a.

Eriala: inglise keele õpetaja

Koolitamise kogemus - 42 aastat

Niina Jevstafiadi


Kõrgharidus, TÜ Narva Kolledž, 1998.a.

Eriala: eesti keel teise keelena

Koolitamise kogemus - 20 aastatErika Koppel

Kõrgharidus, Tallinna Pedagoogika Ülikool, 2000.a.

Eriala: eesti keel võõrkeelena

Koolitamise kogemus - 27 aastatMarina Hämäläinen

Kõrgharidus, TÜ Narva Kolledž, 1998.a.

Eriala: inglise keele filoloogia

Koolitamise kogemus - 18 aastat

Inna Lukaseva


Valentina Jakimova

Korg Haridus Tallinna Ulikool 2007.a.
Eesti keele ja kiranduse opetaja muukeelses koolis.
Koolitaja kogemus 44 aastat.