Foto: Kristina Ernits

2020-2021 kursuste kalender

Keel või eriala

Toimumiskoht

Aeg

Kursusemaht

Kursuse maksumus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täiskursus. Rühmas 4-6 inimest. Õpetajad Reet Lumat, Erika Koppel

Jõhvi,
Sompa 1a

15.09.2021-30.04.2022

160 ak.t. - 120 auditoorset ja 40 Iseseisvat tööd

 1224 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Rühmas 4-6 inimest.
Õpetajad Reet Lumat,Jelena Ohakas  *

Jõhvi,
Sompa 1a

15.09.2021-30.04.2022

220 ak.t. - 120 auditoorset ja 100 Iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus . Rühmas 4-6 inimest. Õpetaja Anneli Kustova

Jõhvi,
Sompa 1a

15.09.2021-30.04.2022

150 ak.t. - 120 auditoorset ja 30 iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.(hommikused kursused). Rühmas 4-6 inimest. Õpetajad Jelena Ohakas,Valentina Jakimova.

Jõhvi,
Sompa 1a

15.09.2021-30.04.2022

160 ak.t. - 120 aud ia 40 iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele A2.taseme eksamiks ettevalmistav kursus(hommikused kursused). Rühmas 3-6 inimest. Õpetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

15.09.2021-30.04.2022

150 ak.t. - 120 auditoorset ja 30 iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keel B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.    Õpetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021-01.10.2021

165 ak.t. - 85 aud ja 80 iseseisvat tööd

2499 EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.  Individuaalõpe. Õpetaja Karin Sokolova

Jõhvi,
Sompa 1a24.06..2021-15.09.2021

120 ak.t. - 90 aud.ja 30 iseseisvat tööd

2484 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalõpe. Õpetaja Reet Lumat  *

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021.- 01.10.2021

165 ak.t-
85 aud-80
iseseisvat tööd

2499 EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased). Ettevalmistus 9. klassi eksamiks


Jõhvi,
Sompa 1a

16.09.2021-25.05.2022

Dmitri Kolotuškin

44 ak.t.

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased). Ettevalmistus 12. klassi eksamiks  *


Jõhvi,
Sompa 1a

 16.09.2021-25.04.2022

Dmitri Kolotuškin

44 ak.t.

Inglise keele B1- taseme eksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased). Ettevalmistus 9. klassi eksamiks

Jõhvi,
Sompa 1a

19.09.2021-15.05.2022

Aleksandr Guštšin

64 ak.t.

Inglise keele B2-taseme eksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased). Ettevalmistus 12. klassi eksamiks  *

Jõhvi,
Sompa 1a

19.09.2021-05.05.2022

Aleksandr Guštšin

64 ak.t.

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalope.Opetaja Karin Sokolova.

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06..2021- 15.09.2021

120 ak.t-90 aud ja 30 iseseisvat tood

2484 EUR

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevaömistav kursus.
Individuaalope.Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021115.09.2021

170ak.t-85 aud ja 85 iseseisvat tood

2499 EUR

Inglise keele A2-taseme eksamiks  ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Opetaja Aleksandr Gustsin..

Jõhvi,
Sompa 1a 

24.06.2021-01.10.2021

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR

Inglise keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalõpe. Opetaja Aleksandr Gustsin.

Jõhvi,
Sompa 1a Distantsope

24.06.2021 15.09.2021

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR 

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Opetaja Svetlana Sergejeva *

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope

24.06.2021-15.09.2021

165 ak.t-85 aud ja 80 iseseisvat tood 

 2499 EUR

Eesti keele  B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Õpetaja Valli Valdman

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope.

24.06.2021-01.10.2021

165 ak.t-85 aud ja 80 iseseisvat tood.

2499 EUR

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.                   Õpetaja Anneli Kustova

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope.

24.06.2021-01.10.2021

170 ak.t-85 aud ja 85 iseseisvat tood.

2499 EUR

Digi oskuste   algtaseme  kursus.Individuaalope.Opet Opetaja  Andrei Gontsarov

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021-01.10.2021

150  ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Larissa Vangonen

Koolitus toimub Skaibi teel

24 06.2021-15.09.2021

120 ak.t-90 aud. ja 30iseseisvat tood.

 2484 EUR

Inglise keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe Opetaja Marina Hamalainen

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021-01.10.2021

150 ak.t-90 aud.ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Erika Koppel

Jõhvi,
Sompa 1a

Distantsõpe

24.06.2021-01.10.2021

165 ak.t-85 aud ja 80 iseseisvat tood.

2499 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe  Opetaja Valentina Jakimova.

Jõhvi,
Sompa 1a

24.06.2021-01.10.2021

165 ak.t-85 aud ja 80 iseseisvat tood

2499 EUR

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Valli  Valdman-

Jõhvi,
Sompa 1a

02..06.2021-01.10.2021

120 ak.t-90 aud ja 30 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistv kursus. Individuaalõpe. Opetaja Erika Koppel.

Jõhvi,
Sompa 1a

Skaibi teel

02.06.2021-01.10.2021

170 ak.t-85 aud.ja 85 iseseisvat tood.

2499 EUR.

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

02.06.2021-01.10.08.2021

170 ak.t-85 aud.ja 85 iseseisvat tood.

2499 EUR.

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Anneli Kustova.

Pargi 9,Kiviõli linn

02.06.2021-01.10.2021

120 ak.t-90 aud ja 30 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Inglise keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Aleksandr Gustsin.

Jõhvi,
Sompa 1a

02.06.2021-01.10.2021

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele B1-taseme eksamiks   ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope.

07.06.2021-01.09..2021

31 ak.t-25 aud ja 6 iseseisvat tood.

690 EUR

* Koolituse lõpuks õppija:
1. saab aru tekstidest ja erialastest artiklitest
2. oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja laduseltväljundada ja põhjendada
ja teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas
3. oskab allikmatejalidele põhinedes koostada kokkuvõteid ja neid suuliselt presenteerida
4. oskab luua selgelt, hea ülesehitusega teksti juba keerusemal teemal
5. oskab analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi
6. mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma, oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet
7. mõistab sobivas registris laduselt valendada oma arvamusterialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult
8. suudab selgitada oma vaatesnurka ning tuua välja nahtuste tugevaid ja nõrku külgi
Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega