2018-2019 kursuste kalender

 

Keel või eriala

Toimumiskoht

Aeg

Õpetaja

Maht ak/h

Eesti keele A2 -tasemeeksamiks ettevalmistav kursus vene keele baasil
 
 Sillamäe, Viru 26

 02.12.2019- 30.10.2020  NiinaJevstafiadi
 250 ak.t.
(200 + 50)  
 Moodul 1 - 130 ak.t.
      100 aud.-30 iseseisvat tööd
              02.12.2019-20.05.2020
   Moodul 2 - 120 ak.t.
100 aud - 20 iseseisvat tööd
  21.05.2020 - 30.10.2020
 

 Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav täiskursus
 

  Sillamäe, Viru 26    

   10.09.2019-30.06.2020

 
 Natalja Volossatova

200 ak.t
150 aud-50 ise

  Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus I moodul

 10.09.2019-10.02.2020

ak.t.120
90 aud-30 iseseisvat tööd

  Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus II moodul

 11.02.2020-30.04.2020

 40 ak.t
30 aud-10 iseseisvat tööd

  Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus III moodul

 

03.05.2020--30.06.2020

 

 40 ak.t
30aud-10 iseseisvat tood

  Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus
Moodul 1 - 220 ak.t.
120 aud-100 iseseisvat tööd
30.09.2019 - 30.04.2020
Moodul 2 - 140 ak.t.
80 aud - 60 iseseisvat tööd
03.05.2020-03.08.2020.
Moodul 3 -70 ak.t
50 aud- 20 iseseisvat tööd
05.08.2020 - 15.09.2020

  Sillamäe, Viru 26

 30.09.2019-15.09.2020


 Julia Zahharova

450 ak.t
250 aud-200.
 iseseisvat tood

  Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus, individuaalõpe


 Sillamäe, Majakovski 7

20.01.2020-10.08.2020

 Laine Tsopp

.200 ak.t
150 aud-50 iseseisvat tood

 Inglise keele A2 kursus
Modul 1 -100 ak.t.
60 aud - 40 iseseisvat tööd.

11.11.2019-15.03.2020
Moodul 2 - 50 ak.t
30 aud-20 iseseisvat tood.
16.03.2020-15.05.2020

Inglise keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalope.

SillamaeViru26

Sillamae V.Majakovski 7


 11.11.2019-15.05 2020.


11.11.2019-30.04.2020

 Andrey Novikov


Andrey Novikov

 150 ak.t
90 aud-60 iseseisvat tood.


150 ak.t
90 aud-60 iseseisvat tood

Inglise keele B1 kursus.

Individuaalope

Sillamäe,V.Majakovski,7


14.01.2020-30.05.2020.

Andrey Novikov


150 ak.t
90 aud-60 iseseisvat tood.
 Inglise keele B1-tasememeksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 9 классе

  Sillamäe,
Viru 26

 28.092019-05.05..2020

 Aleksandr Gustsin

 44

  Inglise keele B2-tasememeksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 12 классе

  Sillamäe,
Viru 26

  28.05.2019-05.05.2020

  Aleksandr Gustsin

 44

  Inglise keele A2/B1/B2 kursus, individuaalõpe

  Sillamäe,
V.Tskalovi 25

   25.09.2019-30.11 2019.

 AleksandrGustsin


 90 aud.t

 Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe. Sillamäe, Majakovski 7 01.08.2019-23.09.2020 Natalja Volossatova 20 ak.t (16 aud. ja 4 iseseisvat tööd)

Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus,Individuaalope.
70 ak.t
50 aud-20 iseseisvat tood.Periood 10.10.2019-20.01.2020
Aadress Tallinna mnt 13,Sillsmae linn.Opetaja Niina Jevstafiadi.
E.esti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope

170 ak.t-90 audja 80 iseseisvat tood.Periood 11.11.2019-30.09.2020.

Aadress V.Majakovski 7,Sillamae linn.Opetaja Laine  Tsopp.
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.Indivuiduaalope.
118 ak.t.-88 aud ja 30 isesisvat tood.Periood 27.11.2019-27.08.2020.
Aadress Viru 26,Sillamae linn.Opetaja Anne Meldre.
Eesti keele B1.tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.
84 ak.t-65aud ja 19 iseseisvat tood.Periood 03.12.2019-10.08.2020
Aadress V.Majakovki 7.Opetaja Laine Tsopp