2018-2019 kursusekalender
Keel või eriala
Toimumiskoht
Aeg
Õpetaja
Maht
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus/Эстонский язык  В1 Moodul 1 -120 akt.90 aud-30 iseseisav too15.01.2019-24.05.2019.Moodul 2-40 akt.30 aud-10 iseseisav too.25.05.2019-30.06.2019.Moodul 3-40 ak.t.
30aud-10 iseseisav too.10.08.2019-30.09.2019
Oppimine toimub grupis 8-10 inimest.Opetajad Reet Lumat,Erika Koppel.

Kohtla-JärveParna mnt.49

15.01.2019-30.09.2019.
200ak.t.
(150+50)
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus (vene keele baasil)
Kohtla-Järve, Järveküla tee 75
.       23.10.2018-
30.09.2019
Anneli Kustova250 ak.t.
(200+50)
  Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus .IndividuaalopeMoodul 1-170  ak.t
90 aud-80 iseseisvat tood.Periood 15.07.2019-22.09.2019.2019.
Moodul 2.140 ak.t.80 aud-60 iseseisvat tood.Periood 01.10.2019-15.02.2020 .Moodul 3.140 ak.t.-80 aud-60 iseseisvat tood.Periood -16.03.2020-14.06.2020

  Kohtla-Järve, Parna mnt.49 15.07.2019--14.06.2020
 Reet Lümat 450 ak.t.
(250+200)
 Eesti keele B1-tasemeeksamiks        ettevalmistav kursus.

Minigrupp.Moodul 1-120 ak.t
90aud-30 iseseisav too.Periood 01.12.201.2018-30.06.2019.Moodul 2-80 ak.t.-60 aud+20 iseseisav too.Periood 10.08.2019-30.09.2019.


                                  
Kohtla-Jarve Jarvekula tee 39  01.08.2019-20.12.2019   Erika Koppel  200ak.t.150+50