2018-2019 kursuste kalender

Keel või eriala

Toimumiskoht

Aeg

Õpetaja

Maht ak/h

 Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täiskursus      Jõhvi,
Sompa 1a
02.10.2019-30.09.2019   Inna Gorbunova
 200 aud.t. +
         50 iseseisav töö
 Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
I moodul
01.10,2018-16.05.2019
 02.10.2018-.3005.2019 250 ak.t.
200 aud-50 is
eseisvat tood
150 ak.t.
120 aud-30 iseseisvat tood
 Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
II moodul
31.05.2019-30.09.2019.
100 ak.t
80 aud-20 iseseisvat tood. Eesti keele B2-taseme       eksamiks ettevalmistav täiskursus

     Jõhvi,
Sompa 1a
 01.10.2018 -30.09..2019     Jelena Ohakas 250ak.t.
150 aud-100 iseseisvat tood
  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
I moodul
              01.10.2018-.16.05..2019 120 ak.t.90aud-30 iseseisvat tood
  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav 
II moodul
 17.05.2018-30.06.2019 50 ak.t.30 aud-20 iseseisvat tood
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täiskursus 

Jõhvi,
Sompa 1a

     

12.09.2018-30.06.2019Dmitri Kolotuškin

      

200 ak.t 
150 aud-50 jseseisvat tood


 
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
I moodul

 12.09.2018-31.03.2019 120ak.t.
90 aud-30 iseseisvat tood
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
II moodul
 01.04.2019-24.05.2019 40 ak.t.
30 aud-10-iseseisvat tood
 Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
III moodul
 25.05.2019-30.06.05.2019 40 ak.t .
30aud-10 iseseisvat tood
Inglise keele A2 kursus
Mooddul 1-60.ak.t.
19.11.2018-15.04.2019
Moodul 2-30.ak.t.
18.04.2019-24.05.2019

Jõhvi,
Sompa 1a
19.11..2018-24..05.2019
Marina Hämäläinen
90.ak.t

Inglise keele B2 kursus Modul 1-60 ak.t

19.11.2018-15.04.2019

Moodul 2-30 ak .t.
18.04.2019-24.05.2019Jõhvi,
Sompa 1a


19.11.2018-24.05..2019

Aleksandr Guštšin

90ak.t.


Inglise keele B1 kursus
60.ak.t.Moodul 1
30.akt.Moodul 2


Jõhvi
,
Sompa 1a

18.09.2018-12.02.2019

Aleksandr Guštšin

90.ak.t.

 Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 9 кл.
  Jõhvi,
Sompa 1a
 12.09.2018-25.05.2019 Dmitri Kolotuškin 44
 Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 12 кл.
  Jõhvi,
Sompa 1a
 12.09.2018-16.04.2019  Dmitri Kolotuškin  40
 Inglise keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 9 кл.
  Jõhvi,
Sompa 1a
 15.09.2018-15.05.2019 Alreksandr Guštšin 64
  Inglise keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased)
подготовка к экзамену в 12 кл.
  Jõhvi,
Sompa 1a
 15.09.2018-15.05.2019  Alreksandr Guštšin  64
 Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus
  Jõhvi,
Sompa 1a
 03.10.2018-10.09.019 Jelena Ohakas 150
 Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus
Moodul 1 (90 aud.t)
60 iseseisav too
01.10.2018 -02.05.2019
Moodul 2 (30 aud t.)
20 iseseisav too
03.05.2019/31.05.2019.
Moodul 3 -30 aud.t.-20 iseseisvat tood.
31.05.2018/30.09.2019.
 Jõhvi,
Sompa 1a
   01.10.2018.-30.09.2019                 Jelena Ohakas 250 ak.
150aud/100 iseseisav too

                                                                   Sillamae

Eesti keele B2-Tasemeeksamiks Ettevalmistav kursus.Individuaalope.

V.Majakovski 7.                                                           31.08.2018-24.05 .2019  Volossatova  90 ak.t.

Moodul 1-90 ak.t.

Moodul 2-30 ak.t.

Inglise keele A2 kursus.Individuaalope.13.09.2018-20.12.2018.        90 ak.t.

V.Majakovski 7.Opetaja Andrey Novikov

Eesti keele A2-tasemeeksamioks ettevalmistav kursus.  120.ak.t.

Viru pst.26Opetaj Oleg Tulski .15.09.2018-24.05.2019

Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.

25.09.2018-30.06.2019.250 ak.t./150 aud.-100 iseseisav too.

Moodul 1 
                                        Kohtla-Jarve

Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.       Minigrupp2-3 inimest.

200 ak.t.

150aud,50 iseseisav too.

Periood 01.12.2018-30.09.2019

Moodul 1-90 aud.t-30 iseseisav too

01.12.2018-30.06.2019

Moodul 2 -30aud.-10 iseseisav too.

08.08.2019-07.09.2019

Moodul 3 -30 aud-10 iseseisav too

08.09.2019-30.09.2019

Kohtla-Jarve Jarvekula tee 39.Opetaja Erika Koppel                                         

.                                       

 

Eesti keele A1 kursus.Algajad.    80 ak.t.

Jarvekula tee 75.Opetaja Anneli Kustova.07.01.2019-25.05.2019.

Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.        120 ak.t.

Jarvekula tee 75.Opetaja Anneli Kustova.18.09.2018-25.05.2019.

                                                         KIVIOLI

Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope. 90 ak.t. 

Pargi 9.Opetaja Anneli Kustova.September 2018-mai 2019.